Επιδοτήσεις

Η Αναπτυξιακή Δομή δημιουργήθηκε από μία ομάδα στελεχών με μακρόχρονη εμπειρία στα προγράμματα ΕΣΠΑ και στον Αναπτυξιακό Νόμο. O συνδυασμός εμπειρίας και τεχνογνωσίας των στελεχών μας προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Η επιδότηση αποτελεί ένα ασφαλές χρηματοδοτικό εργαλείο για τις υπό σύσταση – νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Μέσω των προγραμμάτων επιδότησης, μπορεί μια επιχείρηση να χρηματοδοτηθεί για την ίδρυση ή τον εκσυγχρονισμό της με ποσοστά έως και 70%.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πληροφορούμαστε για την κάθε ανάγκη σας

1.Αναλύουμε τις ανάγκες της επιχείρησης σας ή της δραστηριότητας που θέλετε να ξεκινήσετε.

2. Καταγράφουμε με λεπτομέρεια το επιχειρηματικό σας σχέδιο.

3. Σας κατευθύνουμε στο κατάλληλο πρόγραμμα επιχορήγησης που είναι ενεργό ή αναμενόμενο.

Ερευνούμε το πρόγραμμα ενίσχυσης που σας επωφελεί

1.Παρέχουμε δωρεάν προαξιολόγηση βάσει του επίσημου οδηγού του εκάστοτε προγράμματος επιδότησης.

2. Υπολογίζουμε λεπτομερώς την βαθμολογία του φακέλου σας και σας κατευθύνουμε στην επίτευξη μέγιστης βαθμολογίας για την ένταξη της πρότασης σας στο ενδιαφερόμενο πρόγραμμα επιχορήγης.

3.Σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα της προαξιολόγησης άμεσα.

Είμαστε δίπλα σας μέχρι την τελική καταβολή της επιχορήγησης

1.Συντάσσουμε τον φάκελο ένταξης με ορθότητα και πληρότητα δικαιολογητικών σε συνδυασμό με την οικονομοτεχνική μελέτη του έργου.

2. Διαχειριζόμαστε τα αιτήματα τροποποίησης και εκταμίευσης του έργου σας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.

3.Είμαστε δίπλα σας μέχρι την ολοκλήρωση και πλήρη αποπληρωμή της επιχορήγησης.

ΠΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΑΣΤΕ

Εξατομικευμένες Υπηρεσίες Ανάπτυξης

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Προγράμματα επιδότησης για νέες & υφιστάμενες επιχειρήσεις έως και 70%.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αναπτυξιακός ΝόμοςΝ. 4887/2022

Επιδότηση, φοροαπαλλαγή ή /και leasing, με ποσοστά που φτάνουν το 70% του προϋπολογισμού του έργου σας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Business Plan

Oλοκληρωμένη οικονομοτεχνική μελέτη της υλοποίησης του έργου σας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Λογιστική
Ξενοδοχειακών Μονάδων

Πλήρης προσδιορισμός του συνολικού κόστους των παραγόμενων Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Σύντομα ένας εξειδικευμένος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας.
Oops! Something went wrong while submitting the form.