Επιχειρήσεις Ψυχαγωγίας & Εκδηλώσεων

Σκοπός της δράσης είναι η επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία κλάδων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων & εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, γυμναστηρίων και σχολών χορού για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της οικονομικής τους δραστηριότητας, μέσω της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέρους του κεφαλαίου κίνησης αυτών.

Σε ποιούς απευθύνεται

Σε ποιους απευθύνεται

Σε επιχειρήσεις των κλάδων ψυχαγωγίας, παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων & εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, γυμναστηρίων και σχολών χορού, των οποίων οι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» της αναλυτικής πρόσκλησης.

Τι χρηματοδοτείται

Σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης (έως του ποσού των 400.000,00 €), που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 8% του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019.

Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, εντός του 2020 ή εντός του 2021, δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 8% του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020 ή 2021). Ο ανηγμένος κύκλος εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020 ή 2021) υπολογίζεται ως ο συνολικός κύκλος εργασιών έτους (2019 ή 2020 ή 2021) δια των αριθμό ημερών λειτουργίας έτους (2019 ή 2020 ή 2021) επί 365 ή 366 αντιστοίχως.
Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για την επανεκκίνηση της οικονομικής τους δραστηριότητας είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουάριου 2022.

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 30.09.2022.

Ποσοστά Επιχορήγησης

Περίοδος Υποβολών Προτάσεων

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Σύντομα ένας εξειδικευμένος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας.
Oops! Something went wrong while submitting the form.