Αναμενόμενη δράση ΕΣΠΑ - Νέες Τουριστικές Επιχειρήσεις

Ανακοινώθηκε το Χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 όπου στις επερχόμενες δράσεις θα είναι και η παρακάτω :

Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

Συνήθεις επιλέξιμες δαπάνες σε τέτοιου είδους δράσεις είναι οι εξής :

  • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
  • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,  περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου
  • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
  • Μεταφορικά μέσα
  • Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Η δράση θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 150.000.000€, θα εντάσσονται επενδυτικά σχέδια για το σύνολο της χώρας και αναμένεται να προκηρυχθεί μεσ' στο τρίτο τρίμηνο του 2023.

Η δράση θα είναι ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Η εταιρία μας, σας προσφέρει δωρεάν ενημέρωση για τις διαδικασίες των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που αφορούν τον τουρισμό και αναλαμβάνει τις υπηρεσίες : α) Ίδρυσης εταιρίας και τήρησης των λογιστικών βιβλίων - β) Σύνταξης και Παρακολούθησης του φακέλου του επενδυτικού έργου μέχρι τη τελική αποπληρωμή.

Παρέχουμε μια ολιστική προσέγγιση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για να μπορέσει ο δυνητικός επιχειρηματίας στον τομέα του τουρισμού να προετοιμάσει έγκαιρα τον φάκελο υποβολής του έργου του και να επωφεληθεί το μέγιστο από τα επιδοτούμενα προγράμματα έχοντας ένα σταθερό συνεργάτη.

Μπορείτε να μας αποστείλετε μια φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Σε ποιους απευθύνεται

Ποσοστά Επιχορήγησης

Περίοδος Υποβολών Προτάσεων

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Σύντομα ένας εξειδικευμένος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας.
Oops! Something went wrong while submitting the form.