Νέο ΕΣΠΑ 2023 - Επιδότηση Ίδρυσης Νέας Επιχείρησης

Επιχορήγηση της Ίδρυσης Νέων Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» έχει στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι επενδυτές οι οποίοι αναζητούν επιδότηση για την ίδρυση νέας μικρομεσαίας επιχείρησης.

Το πρόγραμμα θα έχει συνολικό προϋπολογισμό €200 εκατ. και η προδημοσίευση του οδηγού αναμένεται να ανακοινωθεί κατά τα μέσα του Σεπτεμβρίου.

Πολύ σημαντικός παράγοντας έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων είναι το νέο σύστημα άμεσης αξιολόγησης FiFo ( First in First Out). Αυτό σημαίνει ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι θα λάβουν έγκριση ανάλογα με την χρονική στιγμή που έχουν υποβάλλει τη πρόταση τους στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Σε κάθε περίπτωση, ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να ετοιμάσει το φάκελο του έργου του εγκαίρως για να υποβάλλει άμεσα με το που ανοίξει το σύστημα.

Η εταιρία μας, Αναπτυξιακή Δομή - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, σας προσφέρει δωρεάν ενημέρωση για τις διαδικασίες των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και αναλαμβάνει τις υπηρεσίες :

α) Ίδρυσης εταιρείας και τήρησης των λογιστικών βιβλίων

β) Σύνταξης και Παρακολούθησης του φακέλου προς επιδότηση από πρόγραμμα ΕΣΠΑ μέχρι τη τελική αποπληρωμή της επιχορήγησης.

Μπορείτε να μας αποστείλετε μια φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Σε ποιους απευθύνεται

Ποσοστά Επιχορήγησης

Περίοδος Υποβολών Προτάσεων

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Σύντομα ένας εξειδικευμένος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας.
Oops! Something went wrong while submitting the form.